Deprecated: Function create_function() is deprecated in /ex1/virtual/epigentest/www/classes/dibi.min.php on line 172

 • Přednáška: Jihlavská nemocnice

  Epigenetická léčiva

  Přednáší: Prof. RNDr. Vladimír Král, DSc.

  V oblasti lékařské a molekulární genetiky se po několik desetiletí hromadily jevy a skutečnosti, které se do klasického konceptu genetiky nehodily. Nakonec se jich nakupilo tolik, že daly dohromady nový podobor –epigenetiku.

  celý článek

 • Přednášky: Epigenetika a nutrigenomika

  Epigenetika

  Přednáší: Prof. RNDr. Vladimír Král, DSc.

  vliv na zdraví a pracovní výkon člověka i potomků.

  Nutrigenomika

  Přednáší: MUDr. Jozef Čupka

  novinka a budoucnost v prevenci nádorů a civilizačních nemocí.

  Koučink a autokoučink

  Přednáší: RNDr. Luděk Bouška, ACC

  Jak dosáhnout v našem životě toho nejlepšího, čeho jsme schopni.
  Praktická aplikace epigenetikz v nutrigenomice.

 • epigenetické profilování

  Za zvýhodněnou cenu 4500 Kč!

  Kontaktujte nás na tel. 776 600 336 kvůli volnému termínu.

  Epigenetický profil pomůže ukázat cestu, jak se předem vyhnout potenciálním zdravotním problémům v budoucnosti.
  Více si přečtěte v letáku v pdf

  Přihláška na epigenetické profilování

 • Přednášky: Kapka prevence lepší než kilo léků

  Nové pohledy na prevenci. Zázračná epigenetika.

  MUDr. Jozef Čupka - preventivní medicína
  RNDr. Luděk Bouška - typologie v prevenci

  RNDr. Vladimír Král, DSc - zázračná epigenetika
  MUDr. Jozef Čupka - epigenetika a prevence

  Peroutkova 57, Praha 5, Sbor CASD
  bus č. 137 od metra Anděl, zastávka Urbanova odkaz

 • Epigenetické rozdíly dvojčat

  Epigenetické rozdíly vzniklé v průběhu života monozygotických dvojčat. Zkoumání epigenetických změn je podstatně komplikovanější než čtení genomu. Pořadí písmen genetického kódu v dvojité šroubovici DNA dnes provádějí výkonné automatické přístroje. ... celý článek

 • Epigenetika

  je v moderním slova smyslu vědní podobor genetiky, který studuje změny v genové expresi, které nejsou způsobeny změnou nukleotidové sekvence DNA ... celý článek

 • Epigenetické testy

  V samotné dvojité šroubovici DNA není zdaleka zapsáno vše, co jsme po rodičích zdědili. Významnou roli hrají i molekuly, které jsou navázány na povrchu DNA... celý článek

 • Rizika nemocí

  Na základě úvodní konzultace s lékařem, výsledku z epigenetického testu a analýzy dat zpracujeme analýzu rizik nemoci. Následně dochází ke konzultaci klienta s lékařem a koučem jakým způsobem tato rizika eliminovat. Zároveň je doporučena konkrétní změna nebo změny v životním resp. pracovním stylu, které jsou pro účinnou změnu nezbytné... celý článek

 • Analýza dat

  Epigenetická analýza dat vychází z vyhodnocení genetického a epigenetick0ho profilu získaného ze vzorku od klienta. Těchto dat je ohromné množství ... celý článek

 • Pozitivní změna

  I v případě zjištění rizik onemocnění je možné uskutečnit trvalou pozitivní změnu. Jedná se o cílenou proměnu životního a pracovního stylu za pomoci ... celý článek


© EPIGENTEST 2014