Odběr vzorku

Odběry vzorků provádí erudovaný personál z krve, případně ze sliznice dutiny ústní či moče.


Zákon o ochraně osobních údajů

Dle zákona č. 101/2000 Sb. (Zákon o ochraně osobních údajů) je pro genetické testování nutno mít jasný souhlas klienta se zpracováním citlivých osobních údajů. Bez tohoto souhlasu NENÍ V ČR POVOLENO PROVÉST GENETICKÝ TEST.

Neprovádíme genetické analýzy ze vzorků u nichž lze oprávněně předpokládat, že byly získány bez vědomého souhlasu jejich původce či souhlas původce získat nelze nebo u nezletilých bez souhlasu jejich zákonného zástupce.