Deprecated: Function create_function() is deprecated in /ex1/virtual/epigentest/www/classes/dibi.min.php on line 172

Analýza dat

Epigenetická analýza dat vychází z vyhodnocení genetického a epigenetick0ho profilu získaného ze vzorku od klienta. Těchto dat je ohromné množství a navíc je třeba prověřovat mnoho určitých kombinací. Dispozice k určité zdravotní komplikaci nebo nemoci nejsou ukryty na jednom místě a v jediném genu. Nutnost pracovat s těmito kombinacemi o mnoho řádů zvyšuje komplikovanost zpracování.

Opíráme se o nejnovější výsledky týmů vědců, které pracují na odhalování genetických a epigenetických příznaků. Zejména se jedná o zjištění genetických dispozic a epigenetického stavu. Obrazně řečeno, zda náš epigenetický potenciál pracuje pro nemoc nebo proti nemoci. Tato součinnost je dlouhodobá a čím delší vzájemné působení, tím jistější účinky. Výsledky \"epigenetické imunity\" se nedostavují po týdnech změny v životních návycích, ale po měsících a letech.

Pravděpodobnost

Některé věci v našem životě jsou nejisté, nepravděpodobné. Jiné pravděpodobnější a některé třeba téměř jisté. Stejně tak mohou být pravděpodobné určité příznaky, které indikují jistou pravděpodobnost komplikace. Pravděpodobnost onemocnění se většinou s věkem zvětšuje. Těch příčin je více. Hlavní je samotný věk, kdy obranné mechanismy těla slábnou. Současně i sama pravděpobnost komplikací se s věkem zvyšuje, když vezmeme v úvahu léta, kdy se možná komplikace ještě neprojevila.

Epigenetecké zpracování dat pracuje jen s odhady a pravděpodobností. Nic není jistého, jistá je jen minulost. A i té minulosti se teprve snažíme rozumět. Ani přítomností si často nemůžeme být jisti, protože určité nemoci se neprojeví hned. Někdy se stává, že projevené nemoci už lze těžko zabránit v jejím šíření. Proto se vyhodnocení dat podobá více prevenci než diagnóze.

Černá skříňka

Epigenetická analýza dat se svým způsobem podobá snaze rozkódovat černou skříňku, kam nahráváme všechno ve svém životě. Některé stopy jsou silnější, jiné sotva čitelné...

Výsledkem analýzy je soubor dat určený pro vyhodnocení týmem odborníků - lékař, chemik, analytik, kouč. Teprve pak může být výsledek interpretovatelný klientovi.