Deprecated: Function create_function() is deprecated in /ex1/virtual/epigentest/www/classes/dibi.min.php on line 172

Závěry a doporučení


V případě rizika onemocnění dochází ke konzultaci klienta s lékařem a koučem jakým způsobem tato rizika eliminovat. Zároveň je doporučena konkrétní změna nebo změny v životním resp. pracovním stylu, které jsou pro účinnou změnu nezbytné.

Epigenetické informace Vám mohou zásadně pomoci v rozhodování o tom, jak konkrétně upravit svůj životní styl či provádět preventivní opatření a vyšetření, aby byla co největší šance zachytit případnou nemoc v počátečním stadiu, nebo lépe jak zabránit vzniku nemoci.

Genetické choroby se člení do 4 skupin:

1. Monogenní choroby. Jedná se o choroby s mendelovským typem dědičnosti. Příčinou je změna (mutace) konkrétní vlohy (genu) s jasnými zákonitostmi přenosu choroby (znaku) do dalších generací.
2. Chromozomální choroby. Příčinou je mutace celé skupiny genů zjistitelná jako změna tvaru některého chromozomu.
3. Multifaktoriální choroby. Vznikají účinkem zevního prostřední na více genů tzv. malého účinku. Mohou se projevit již při narození (např. rozštěp rtu) nebo až v pozdějším životě (např. zvýšený krevní tlak).
4. Choroby na podkladě somatické mutace. Vznikají sledem kaskádovitých mutací více genů v některých buňkách až v průběhu života. Jediná takto mutovaná buňka může být základem nádoru.

Výhody epigenetického testování lze tedy shrnout následovně:

- prevence je vždy lepší než léčba,
- individualizací přístupu ke klientovi, lze řešit zdravotní stav komplexně a nikoliv jen nemoc.

Výsledky epigenetického testování jsou však důvěrné. Zatím v naší zemi nemá zdravotní pojišťovna možnost odmítnout někoho pojistit z důvodů vysokého rizika onemocnění. Je však vhodné tuto informaci chránit především kvůli potenciální diskriminaci například ze strany zaměstnavatele nebo jinou stranou. Ten, kdo podstupuje genetické či epigenetické testování, se musí rozhodnout, zda je ochoten se podělit o výsledky se svými příbuznými. Měl by šetrně zjistit, zda mají příbuzní zájem o testování. Měl by určitě znát názor svého partnera. Jde o složitou problematiku, neboť genetické vyšetření odhaluje určité skutečnosti i o blízkém příbuzném. Nemusí se tedy jednat o čistě soukromou záležitost, ale může mít toto testování dalekosáhlé důsledky i pro jiné osoby v rodině. Někdy může testování rodinu více semknout, jindy naopak rozdělit.