Deprecated: Function create_function() is deprecated in /ex1/virtual/epigentest/www/classes/dibi.min.php on line 172

Skutečná změna

I v případě zjištění rizik onemocnění je možné uskutečnit trvalou pozitivní změnu. Jedná se o cílenou proměnu životního a pracovního stylu za pomoci kouče. Tato spolupráce umožní klientovi uvědomit si, co je možné změnit, jakým způsobem a co konkrétně upravit. Cílem je efektivně a účelně nastavit individuální akční plán ke snížení rizik onemocnění a dosažení skutečné změny.

Jedná se o systematický, důsledný a dlouhodobý proces realizovaných postupných kroků zapracovávaných do každodenního života. Tak, aby proměna byla uskutečňována krok za krokem individuálním tempem pro každého klienta. Postup se připraví na míru ve spolupráci týmu - lékař, analytik, kouč a klient. Provede se zevrubný rozbor vyšetření, dat získaných z epigenetického testování a zhodnocení rizik. Následně pak klient ve spolupráci s koučem má možnost si uvědomit, jak je možné změny uskutečnit. V případě konkrétních rizik je nutno počítat s dlouhodobým a trvalým úsilím pro dosažení potřebného účinku pro jejich eliminaci. Může se jednat například o celkovou regeneraci, změnu stravovacích a pohybových návyků, změnu stylu práce, případně další kroky ke kvalitnímu, dlouhodobému a aktivnímu životu v plném zdraví.


Postup na cestě k pozitivní trvalé změně

1. Úvodní konzultace s lékařem a koučem

Na prvním setkání klienta s lékařem během úvodníhu rozhovoru probíhá vyjasnění smyslu a cíle epigenetického testování. Klient je seznámen s dalšími informacemi a podrobnostmi k celému procesu. Setkání je přítomen i kouč kvůli vzájenému seznámení a pro navázání vzájemného kontaktu pro případné následné pokračování k eliminaci zdravotních rizik.

2. Hodnocení rizik

V případě rizika onemocnění dochází ke konzultaci klienta s lékařem a koučem jakým způsobem tato rizika eliminovat. Zároveň je doporučena konkrétní změna nebo změny v životním resp. pracovním stylu, které jsou pro účinnou změnu nezbytné.

3. Následná koučovací sezení

Zahrnují individuální setkání klienta a kouče pro zapracování konkrétních individuálních změn, které byly doporučeny na základě epigenetického testování. Zejména se jedná o úpravu životního stylu tak, aby byla nastartována trvalá pozitivní změna. Klient si díky systematické práci a otevřeným otázkám může sám určit, jaké možnosti pro úpravu návyků chce uskutečnit a sestavuje si při každém setkání akční plán s jednotlivými každodenními kroky pro postupnou a trvalou proměnu. K tomu je třeba systematické cílené úsilí v rozmezí tří až šesti měsíců. Podle dohodnutého scénáře se počítá se třemi až dvanácti setkáními. Jedná se o nezbytnou systematickou práci a o přípravu na závěrečné vyhodnocení kontroly stavu.

4. Kontrola stavu

Kontrola stavu završuje několikaměsíční proces změny. Její součástí je epigenetické testování po zapracovaných změnách. Jedná se o setkání klienta, lékaře, analytika a kouče pro kontrolu stavu po systematické asi půlroční práci klienta a kouče na doporučených změnách. Vyhodnocení se cílevědomně věnuje skutečnostem, zda a jak došlo k eliminaci epigeneticky zjištěných zdravoních rizik. Výsledkem této kontroly jsou jasné závěry, zda ke změně dochází a případně jak je třeba pokračovat dál. Naším cílem je, aby klient mohl mít jistotu dlouhodobého zlepšení kvality svého života.